Hesteforsikringen for Varde og Omegn
Se vedtægter her
 
Forbehold
 
Foreningen forbeholder sig ret til at tage erstatninger og dyrlægeregninger i forbindelse med skader og sygdom anført under "Eventuelle forbehold" op til vurdering.
Se eventuelt police vedrørende forbehold og bemærkninger.
 
Bliver en hest erklæret uanvendelig efter at have været i forsikingen under ½ år, forbeholder vi os ret til ikke at udbetale erstatning. Der vil blive foretaget en vurdering af, om det er en skade, som ejeren har været vidende om inden optagelse i foreningen og har undladt at påføre på indmeldelsesblanketten. I sådanne tilfælde bortfalder retten til erstatning. Er det en skade, som er opstået efter indtræden i foreningen, dækker vi naturligvis. 
Husk købeloven
Har man købt hest og det inden for 2 år viser sig, at den har en skjult fejl, anbefaler vi, at man lader handlen gå tilbage, da forsikringen ikke dækker i disse tilfælde.
Fortolkning af visse vedtægter: 
 
§10
Ophold på dyrhospital betragtes tilset som dyrlægebesøg.
 
I akutte tilfælde er det i orden, at man laver en aftale med formanden. Aflives hesten uden at bestyrelsen er underrettet herom, kan man fortabe sin ret til erstatning. Bestyrelsen vil i hvert enkelt tilfælde lave en vurdering.
 
Heste, der er umedgørlige som følge af karakterfejl, erstattes ikke.
 
§11
Der refunderes ikke for ophold på dyrehospital. Ved ophold på dyrehospital tæller hver dag for et besøg; det vil sige, at der kun er refusion for de 3 første dage. Der er dog refusion for medicin m.m. i forbindelse med nødvendig efterbehandling, f.eks i forbindelse med sårbehandling. Apoteks- eller dyrlægerecepter med forskellige datoer gælder hver for et dyrlægebesøg.
 
§15
Hvis man efter 60 dage ønsker at genforsikre sin hest i foreningen, skal hesten besigtiges/vurderes igen.