Hesteforsikringen for Varde og Omegn

 

Ordinær generalforsamling i foreningen

Hesteforsikringen for Varde og Omegn

 

 

Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19.00 på Hotel Arnbjerg, Arnbjergallé 2, 6800 Varde.

 

Dagsorden:

  1. Velkomst v/formanden
  2. Valg af ordstyrer og stemmetæller
  3. Formandens beretning v/Bodil Ager
  4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/Sofie Dyekjær Holmegaard
  5. Evt. indkomne forslag fra medlemmerne
  6. Forslag fra bestyrelsen
  7. Valg til bestyrelsen: På valg er Jette Beck og Ninna Lauridsen
  8. Valg af revisor: På valg er Niels Lykke
  9. Eventuelt
  10. Kaffe og smørrebrød

 

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Forslag modtages på mail: hestekassen@gmail.com

                                                                                                   

Tilmelding senest tirsdag den 2. juni 2020 på hestekassen@gmail.com eller telefon 3049 1034.

 

Vel mødt!

 

Med venlig hilsen

bestyrelsen

 

Bodil Ager, Nanna Gaj Jessen, Ninna Lauridsen, Jette Beck, Sofie Dyekjær Holmegaard og Mette Riis Hjerrild