Hesteforsikringen for Varde og Omegn

 

Ordinær generalforsamling i foreningen Hesteforsikringen for Varde og Omegn

 

 

Tirsdag den 12. marts 2024 kl. 19.00 på Bavnehøjvej 5, Esbjerg.

 

Dagsorden:

 1.  Velkomst v/formanden
 2.  Valg af ordstyrer og stemmetæller
 3.  Formandens beretning v/Bodil Ager
 4.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab   v/Sofie Dyekjær Holmegaard
 5.  Forslag til vedtægtsændringer fra
   medlemmer
 6.  Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen
 7.  Valg til bestyrelsen: På valg er Sofie Dyekjær
   Holmegaard og Mette Riis Hjerrild
 8.  Valg af revisor: På valg er Jette Kampmann
 9.  Eventuelt
 10.  Kaffe og smørrebrød

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Forslag modtages på mail: hestekassen@gmail.com

 

Tilmelding senest fredag den 1. marts 2024 på hestekassen@gmail.com eller telefon 4278 1649.

 

 

 

Vel mødt!

 

Med venlig hilsen

bestyrelsen

 

Bodil Ager, Ninna Lauridsen, Jette Beck, Sofie Dyekjær Holmegaard, Mette Riis Hjerrild og Ane Rønn