Hesteforsikringen for Varde og Omegn

 

Ordinær generalforsamling i foreningen Hesteforsikringen for Varde og Omegn

 

 

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.00 på Bavnehøjvej 5, Esbjerg.

 

Dagsorden:

 1.  Velkomst v/formanden
 2.  Valg af ordstyrer og stemmetæller
 3.  Formandens beretning v/Bodil Ager
 4.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab   v/Sofie Dyekjær Holmegaard
 5.  Evt. indkomne forslag til vedtægtsændringer   fra medlemmerne
 6.  Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen
   Følgende ønskes tilføjet i vedtægterne:
   § 10A: ”Hesten udgår af forsikringen, når den   er blevet erstattet på grund af   uanvendelighed”
   Følgende ønskes slettet i vedtægterne:
   § 10A: Afsnittet "Husk købeloven"
   Derudover har revisorerne fremsat forslag   om, at takst pr. kørt kilometer i forbindelse   med besigtigelse hæves til kr. 7,-
 7.  Valg til bestyrelsen: På valg er Bodil Ager og   Nanna Gaj Jessen
 8.  Valg af revisor: På valg er Niels Lykke
 9.  Eventuelt
 10.  Kaffe og smørrebrød

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Forslag modtages på mail: hestekassen@gmail.com

 

Tilmelding senest tirsdag den 15. marts 2022 på hestekassen@gmail.com eller telefon 4278 1649.

 

 

 

Vel mødt!

 

Med venlig hilsen

bestyrelsen

 

Bodil Ager, Nanna Gaj Jessen, Ninna Lauridsen, Jette Beck, Sofie Dyekjær Holmegaard og Mette Riis Hjerrild