Hesteforsikringen for Varde og Omegn

AFLYST!

                                  

Ordinær generalforsamling i foreningen

Hesteforsikringen for Varde og Omegn

 

 

Torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.00 i Næsbjerghus, Krovej 7, 6800 Varde.

 

Dagsorden:

 1. Velkomst v/formanden

 2. Valg af ordstyrer og stemmetæller

 3. Formandens beretning v/Bodil Ager
   
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/Sofie Dyekjær Holmegaard
   
 5. Valg til bestyrelsen: På valg er Jette Beck og Ninna Lauridsen
   
 6. Valg af revisor: På valg er Niels Lykke
   
 7. Eventuelt 
   
 8. Kaffe og smørrebrød

 

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Forslag modtages på mail: hestekassen@gmail.com

                                                                                                   

Tilmelding senest torsdag den 12. marts 2020 på hestekassen@gmail.com eller telefon 3049 1034.

 

Vel mødt!

 

Med venlig hilsen

bestyrelsen

 

Bodil Ager, Nanna Gaj Jessen, Ninna Lauridsen, Jette Beck, Sofie Dyekjær Holmegaard og Mette Riis Hjerrild