Hesteforsikringen for Varde og Omegn

 

                                  

Ordinær generalforsamling i foreningen

Hesteforsikringen for Varde og Omegn

 

 

Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19.00 på Hotel Arnbjerg, Arnbjergallé 2, 6800 Varde.

 

Dagsorden:

                

Velkomst v/formanden

 

Valg af ordstyrer

 

Formandens beretning v/Bodil Ager

 

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/Sofie Dyekjær Holmegaard

 

Valg til bestyrelsen: På valg er Sofie Dyekjær Holmegaard, Henry Christensen (ønsker ikke genvalg) og Mette Riis Hjerrild.

 

Valg af revisor: På valg er revisor Niels Lykke Petersen.

 

Eventuelt 

 

Kaffe og smørrebrød

 

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag modtages på mail: hestekassen@gmail.com

                                                                                                   

Tilmelding senest torsdag den 1. marts 2018 på hestekassen@gmail.com eller telefon 3049 1034.

 

Vel mødt!

 

Med venlig hilsen

bestyrelsen

 

Bodil Ager, Henry Christensen, Nanna Gaj Jessen, Ninna Lauridsen, Sofie Dyekjær Holmegaard, Jette Beck og Mette Riis Hjerrild