Hesteforsikringen for Varde og Omegn

 

Ekstraordinær generalforsamling i foreningen Hesteforsikringen for Varde og Omegn

 

 

Tirsdag den 11. august 2020 kl. 19.00 hos formand Bodil Ager, Ortenvej 150, 6800 Varde.

 

Dagsorden:

  1. Velkomst v/formanden
  2. Valg af ordstyrer og stemmetæller
  3. Afstemning om vedtægtsændringer fremsat på generalforsamling tirsdag den 9. juni 2020
  4. Eventuel investering af foreningens indestående
  5. Kaffe og smørrebrød

 

Tilmelding senest tirsdag den 4. august 2020 på hestekassen@gmail.com eller telefon 3049 1034.

 

Vel mødt!

 

Med venlig hilsen

bestyrelsen

 

Bodil Ager, Nanna Gaj Jessen, Ninna Lauridsen, Jette Beck, Sofie Dyekjær Holmegaard og Mette Riis Hjerrild