Hesteforsikringen for Varde og Omegn

 

Ordinær generalforsamling i foreningen Hesteforsikringen for Varde og Omegn

 

 

Mandag den 10. maj 2021 kl. 19.00 hos formand Bodil Ager, Ortenvej 150, 6800 Varde.

 

Dagsorden:

 1. Velkomst v/formanden
 2. Valg af ordstyrer og stemmetæller
 3.  Formandens beretning v/Bodil Ager
 4.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/Sofie Dyekjær Holmegaard
 5.  Evt. indkomne forslag til vedtægtsændringer fra medlemmerne
 6.  Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen
  Følgende ønskes tilføjet i vedtægternes § 11: ”Apoteks- eller dyrlægerecepter skal være dokumenteret af dyrlægen; dvs. være påført
  hestens navn samt dyrlægens navn og cvr-nr.”
 7.  Valg til bestyrelsen: På valg er Sofie Dyekjær Holmegaard og Mette Riis Hjerrild
 8.  Valg af revisor: På valg er Bente Hansen
 9.  Eventuelt
 10.  Kaffe og smørrebrød

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Forslag modtages på mail: hestekassen@gmail.com

 

Tilmelding senest tirsdag den 4. maj 2021 på hestekassen@gmail.com eller telefon 3049 1034.

 

 

 

Vel mødt!

 

Med venlig hilsen

bestyrelsen

 

Bodil Ager, Nanna Gaj Jessen, Ninna Lauridsen, Jette Beck, Sofie Dyekjær Holmegaard og Mette Riis Hjerrild